Links

Her finder du den nyeste udgave af vores månedsblad: 

Baptistkirken Danmark, hovedsiden for den ældste frikirke i Danmark der her præsenteres med beskrivelse af tro, kristendomsforståelse, ungdomsorganisationer, historie og mission.

http://www.baptistkirken.dk

baptist.dk er en net-baseret udgave af det fysiske blad, baptist.dk, som udkommer seks gange om året.

baptist.dk udgives af Baptistkirken i Danmark og har en 163 årig historie bag sig. Hvert nummer belyser et tema i en række artikler. Desuden er der portrætter, reportager om livet i baptistmenighederne og beretninger om de projekter, som baptister er engageret i ude i verden – og i Danmark. Disse artikler og flere endnu finder du i en af de fem sektioner: teologi, personer, debat, kirkeliv og internationalt.

http://baptist.dk

En verden set nedefra – en blog med tanker og betragtniger af Anders Hyldgård

“Her vil du komme til at finde tanker og oplevelser fra det liv jeg er midt i.
Alt sammen er beskrevet som jeg ser det her nedefra, hvor der ikke hersker det fulde overblik, hvilket jeg tror der kun er en der har.
Jeg forsøger at være en efterfølger af Kristus, hvilket ofte går under betegnelsen: At være kristen.

Personligt kan jeg dog bedre lide ordet discipel eller lærling, da jeg bare forsøger at følge efter, men bestemt ikke har styr på det til dato, men jeg håber at mere vil gå op for mig med tiden.”

http://nedefra.blogspot.dk/

BaptistKirkens gudstjenestevejledning – liturgi.dk – henvender sig til alle, der har et ansvar i tilrettelæggelse og afholdelse af gudstjenester i videste forstand.
  
Hensigten med hjemmesiden er at give inspiration til en veltilrettelagt og gennemreflekteret gudstjenestefejring hvad angår både form og indhold. Hensigten er ikke at ensrette baptistkirkers gudstjenester. Selv om liturgier og forslag undertiden er ret detaljerede, er det vigtigt, at den enkelte bruger af hjemmesiden selv gør sig sine overvejelser og tilpasser materialet til lokale forhold og traditioner – og til sin egen naturlige måde at agere og tale på.

Materialet (undtagen artiklerne) er indsamlet fra mange menigheder.
Artiklerne er skrevet af Teologisk Forum (et af BaptistKirkens udvalg), som også har det overordnede ansvar for hjemmesiden.
Hjemmesiden er ikke færdig, for gudstjeneste er en levende størrelse. Hvis nogen har forslag og ideer til gudstjenestefejringen (hele liturgier eller detaljer, idéer, links, litteraturforslag … ), så modtager Teologisk Forum dem gerne.

http://liturgi.dk

Bibellæserplanen fra Bibelselskabet – er en god hjælp til at få et bredere kendskab til bibelens tekster. Her finder du et tekststykke til hver eneste dag og alle skoledage, er det også fra denne læseplan vi læser (og snakker) sammen til morgenbøn kl 8.30 i kirken.

Planen kan du få gratis i kirken og du kan desuden finde den via dette link: Bibellæseplanen.