Hvem er vi?

BaptistkirkeN PANDRUP

– En kirke for hele familien, hele livet

Det betyder at vi gerne vil give plads til den enkelte, sådan at enhver kan opleve sig som en del af en familie – Guds familie – og være et fællesskab med plads til alle generationer. Det betyder en kirke med vægt på værdier som liv, fællesskab og tro.

Selvom baptistkirker i Danmark, ja hele verden, kan være forskellige, så er det vigtigt at understrege at baptister er kristne og tilhører Guds store familie, og sekundært tilhører et bestemt kirkesamfund.

Derfor er enhver velkommen til at kigge indenfor eller på anden måde henvende sig, hvis man ønsker det. Baptistkirken er ikke kun for baptister.

Baptister i Danmark

Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne tro? Baptister begynder med Jesus – med dét, han sagde og gjorde, med hans død på korset og opstandelsen fra de døde.

Baptister tror ikke »noget andet« om Jesus end det, andre kristne gør, men vi lægger stor vægt på, at troen altid må tage udgangspunkt i, hvad Jesus sagde og gjorde.

Vi tror, at vi hører Guds egen stemme i Jesu ord
Vi tror, at Jesu handlinger viser os, hvem Gud er
Vi tror, at Jesus er menneskets eneste redning
Vi tror, at Jesu eksempel viser os, hvordan vi skal leve
Fordi Jesus blev oprejst fra de døde, ved vi,
at der er håb for verden

Det centrale spørgsmål

De fleste, hvis ikke alle kristne, vil sige ja til alt dette. Men for baptister er det vigtigste spørgsmål egentlig ikke, om vi »tror« på alt dette om Jesus og Gud – sådan i intellektuel eller følelsesmæssig forstand – men om vi er villige til at være »lærlinge« eller disciple af Jesus. Det første Jesus gjorde, da han begyndte sit arbejde, var nemlig at vælge nogle lærlinge – eller disciple, som de kaldes i Bibelen. De gik sammen med ham og lærte af ham. Han lærte dem at tilgive og at elske deres næste såvel som deres fjende. Han viste dem, at det kan være nødvendigt at lide for sandheden. Efter sin opstandelse sagde Jesus til alle dem, der havde fulgt ham, at de skulle skabe en bevægelse i hele verden: »Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple«, dvs. gør dem til mennesker, der er i lære hos Jesus!

Videre til vores aktiviteter