DALL·E 2024-07-10 15.40.10 - A wide-angle joyful scene featuring a diverse group of people smiling together in a park. The group includes a Caucasian woman with long blonde hair,

Nyheder UGE 28 2024

BaptistKirkens nyhedsbrev uge 28, 2024


Ansættelse af assisterende præst med fokus på sang og musik i Bethelkirken

”Bethelkirken i Aalborg har besluttet at ansætte Irene Bjerre som assisterende præst fra 1. august 2024.
Irene Bjerre er et kendt ansigt i frikirkerne i Aalborg-området, og har gennem en lang årrække virket i forskellige menigheder med tjeneste indenfor sang og musik. Hun har uddannelsesmæssigt en master i Musik og Liturgi fra Aalborg Universitet.
Irene ansættes på halv tid i foreløbigt 1 år, og vil fokusere på udvikling af sang- og musiklivet i Bethelkirken.”


Baptistspejdere på centerlejr på Øksedal

Siden lørdag har Danske Baptisters Spejderkorps holdt centerlejr på Øksedal. Centerlejr dækker over, at en stab har forberedt programmet, så de mindre kredse kan komme af sted uden at skulle planlægge en hel lejr ”fra bunden”. Fra pålidelig kilde forlyder det, at alle er glade for, at Øksedal ligger langt ude på heden, hvor regnvand hurtigt forsvinder! På korpsets og mange kredses sociale medier (Facebook og Instagram) er der rig lejlighed til at følge hverdagen på lejren. Søg blot på ”baptistspejder” – så er der masser af billeder. Og det er helt okay at være nysgerrig: Spejderne deler gerne deres oplevelser!
Korpsets Facebook-side finder du på https://www.facebook.com/DanskeBaptistersSpejderkorps.


I Vietnam vokser kirken: Til kirkeindvielse i Binh Long med 4.000 gæster

I begyndelsen af maj måned tog Erik Løvind Andersen, præst i Baptistkirken Sindal, på missionsrejse til Vietnam sammen med sin gode ven Blung Dieu fra menigheden i Slagelse. Det blev en oplevelse for livet med inspiration til livet for begge. De to venner deltog i en kirkeindvielse i Binh Long med 4.000 gæster og Erik fik mulighed for at prædike og undervise ved flere lejligheder.
Læs eller lyt til den spændende beretning på webmediet baptist.dk.

BaptistKirkens nyhedsbrev uge 27, 2024


Proces for kommende generalsekretær

”Som de fleste ved, stopper Torben Andersen som generalsekretær pr. 30. september. Derfor er ledelsen i gang med processen omkring ansættelsen af en ny.
På nuværende tidspunkt har vi modtaget en række forslag til ny generalsekretær fra præsterne i præstekollegiet. Vi har som ledelse valgt at undersøge mulighederne her. Vi inviterer derfor et par af de foreslåede kandidater til en samtale om, hvad vi tænker, og hvordan de ser sig selv i forhold til rollen som generalsekretær. Disse indledende samtaler håber vi at have færdiggjort inden august.
Derefter vil vi sammen med vores uvildige mentorer lave en mere objektiv vurdering af kandidaterne baseret på den tjenestebeskrivelse, ledelsen har udarbejdet. Dette gør vi, fordi vi er et meget lille kirkesamfund, hvor alle kender alle, og derfor har alle også holdninger til alle. Vi vil gerne have vores mentorer i spil for at give en mere objektiv vurdering af kandidaterne, så det ikke bliver følelser men kvalifikationer, der vægter i ansættelsen. På baggrund af denne vurdering vil ansættelsesudvalget gennemføre egentlige jobsamtaler ultimo august.
Vi håber derefter at kunne ansætte en ny generalsekretær til 1. oktober eller hurtigst muligt derefter.
Med venlig hilsen,
Ansættelsesudvalget
Vibeke Dalsgaard, Pia Duebjerg Andersen & Christian Bylund”


Sommerstævne ’24 – Det er ikke for sent!

Der er fortsat plads til flere, der har lyst til at opleve temaet ”Nåde” i praksis. På SOUL kan du opleve ”Tæt Talks”: Spændende interviews med personer, der har arbejdet med “NÅDE” på hver deres område i livet. På BASE er der formiddage med inspirerende undervisning: Mød blandt andet den ukrainske præst Fyodor Raychynets eller psykolog og forfatter Krista Korsholm Bojesen, der arbejder med at skabe rum for det svære og usigelige og hjælper os til at komme tættere på hinanden og få det forkerte frem i det nådige lys.
Der er også aftenmøder, seminarer, koncert med ”Alt det der drukner”, skattejagt og socialt samvær på Grønningen med ”Mad og Mission Marked” – alt fra slush-ice til spændende asiatiske retter.
Du kan stadig nå det – deltag på dagkort eller overnat på campingpladsen. Der er fortsat enkelte ledige værelser. (Ønsker du værelse? Så ring/skriv til Ulla på Sekretariatet for mere info – 2299 6483 / ulla@baptistkirken.dk).
Tjek det hele på https://www.sommerstaevnet.dk/.


Støtte til Ukraine

Baptistkirken i Danmark har fået bevilliget 1 million kroner til et projekt i Ukraine gennem en ny Ukraine-pulje, der administreres af Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU). Projektet er et såkaldt Nexus projekt, der arbejder med både nødhjælp og mere langsigtede udviklingsaktiviteter.
I projektet assisteres i alt 2.500 personer – primært børn og sårbare familier tæt på fronten, der har måtte forlade deres hjem pga. krigen. Hovedelementerne i projektet er uddeling af mad til 600 familier, skolematerialer til 400 børn og så styrke 1.500 børn/familiers psykiske velvære bl.a. gennem sommerlejre og rådgivning fra psykologer.
”Ukraine er fortsat i en slem forfatning, hvor mange er flygtet og nu står uden hus, hjem og tryghed”, fortæller missionssekretær Morten Kofoed, der sidste år besøgte Ukraine. ”Behovene i Ukraine er fortsat store, og med dette projekt, kan vi være med til at lindre nogle af de største behov, slutter han.”
Projektet afvikles i samarbejde med de ukrainske baptister og Baptistkirken i Danmark bidrager også økonomisk. Projektet kan støttes på MobilePay 15397 eller konto 3201 10042879 mrk. ’Ukraine’. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.


”100 år i Afrika”

Er den uofficielle titel på det udvalg, der arbejder med at indsamle materiale forud for jubilæet for 100 års tjeneste i Burundi og Rwanda. Du kan møde udvalget ved et ”Åbent Værksted” på Sommerstævne ’24 i Mariager torsdag 26. juli. Her bliver der lejlighed til at se gamle filmoptagelser – og hjælpe med at sætte personnavne på billeder. Hvis du ligger inde med film, billeder, lyd, dagbøger, breve eller andre dokumenter, der kan hjælpe med at fortælle historien, så tag det hele med. Alle er velkomne til at kigge forbi mellem kl. 10.00 og 18.00 (i lokalet, hvor der også er Morgenbøn).
Du kan læse om udvalgets arbejde i artiklen ”Fra de første skridt til 100 år i Afrika” på webmediet baptist.dk.


“Det er så yndigt” – en boganmeldelse

Psykoterapeut Gertie Amby anmelder bogen ”Det er så yndigt” på webmediet baptist.dk. En bog hvor tolv kendte og modige danskere tager udgangspunkt i et bibelvers, når de deler ud af egne erfaringer og fortæller om deres syn på kærlighed i både lyst og nød og i medgang og modgang.
Læs boganmeldelsen her.


Baptistkirken Pandrup, Bredgade 57, 9490 Pandrup

Sommerhilsen

Kære menighed og venner af menigheden

Sommeren er over os med sol, varme, blæst og regn. Der er lidt for enhver smag. Mon ikke vi bor et af de bedste steder i verden. Vi lever under gode kår med frihed til at tro og ytre sig.

Taknemmeligheden må gerne overmande os ind imellem. Sommertid er også for nogle ferietid, og det sætter sit præg på livet i kirkebygningen. Flere aktiviteter ligger stille i juli måned men vi opretholder ugens højdepunkt søndagens gudstjeneste.

Snup et kirkeblad i kirken. Forskellige aktiviteter starter allerede op i august. Bl.a. får tirsdagstræf besøg af Walter Lundis allerede den 6. august.

Vi har erfaring for at en del sommergæster deltager i gudstjenesterne i sommerperioden. Lad os hjælpe hinanden til fortsat at være gode værter for gæster.

Sommerstævnet. Vores store fællessamling som kirke er jo i år flyttet til Mariager. Det gør det lettere at deltage enkelte dage eller anledninger hvis ikke man har mod på hele ugen.

Menighedsrådet opfordrer til at man finder sammen og laver fælleskørsel alt efter hvad man ønsker at deltage i. Der er arrangementer for enhver smag. Sommerstævnefolderen med alle oplysninger ligger til fri afbenyttelse i kirken. Hent den og studer den.

Menighedsrådet arbejder pt på højtryk for at få aftaler med prædikanter resten af året. Det går rigtig godt, mange vil gerne hjælpe os. Derudover planlægger vi i rådet nogle aktuelle aftener til efteråret over emner som vi tror har interesse for mennesker som normalt ikke går i kirke. Emnerne bekendtgør senere.

På sidste menighedsmøde blev det bekendtgjort at vi vil forsøge i fællesskab med folkekirkerne i området og Saltum/Ingstrup menighed at arrangere ”Bøn for fred i verden” aftener i de respektive kirker. Der er positive tilkendegivelser og vi kan allerede nu sige at det bliver gennemført. Hvor mange steder ved vi ikke endnu.

Kommende søndag den 30. juni kl. 10.00 !!!

Det er nu 2 år siden Anders Hyldgaard fratrådte som præst hos os. Vi har den store glæde at Anders kommer på besøg og prædiker ved gudstjenesten på søndag. Vær hjertelig velkommen og inviter gerne gæster med.

Med ønsket om en velsignet sommer og Guds fred til alle.

Kærlig hilsen

Menighedsrådet