Aktiviteter

Gudstjenester

Gudstjenester er i Pandrup baptistkirke, med få undtagelser om søndagen kl. 10.00.

Centrale elementer i vores gudstjeneste er bøn, tilbedelse og en nutidig tilgang til bibelens tekster.

Vi elsker sang og musik og bruger det flittigt i vores gudstjenester.

Når du kommer ind i kirken, møder du en glad og uhøjtidelig stemning, med plads til alle.

Du er altid velkommen til at deltage. Så vær hjerteligt velkommen.

Fællesskabsgrupper

Kristentro er også fællesskab, så baptistkirken ønsker at menighedens medlemmer ikke kun mødes til gudstjeneste, men også opbygger levende fællesskab på andre måder.

Derfor findes der forskellige grupper, som mødes dels for at høre ordet forkyndt, men også for at lære hinanden godt at kende. Her deler vi troens spændende spørgsmål i fælles omsorg for og med hinanden. Disse grupper kalder vi cellegrupper, fordi de er åbne og delsomme.

Nogle cellegrupper er rettet mod specielle aldersgrupper, f.eks. familier med børn eller seniorer. Andre grupper har et bredt aldersspektrum. Cellegrupper studerer ofte biblen efter materiale som er besluttet i fællesskab, men der er også tid til drøftelse af hverdagens glæder og sorger. Har nogen i gruppen brug for at tale med Gud om dagligdagens problemer, beder vi sammen og lægger på den måde vores liv frem for Jesus. Det er en dejlig støtte i hverdagen.

Cellegrupperne mødes oftest i private hjem og fællesskabet er åbent. De fleste grupper mødes ca. en gang om måneden og du er velkommen til at henvende dig til præsten (Anders på Tlf: 42 80 90 95), hvis du ønsker at deltage i en gruppe.

Børn og unge

I kirken har vi hver søndag børnekirke i forbindelse med gudstjenesten.

Her er der plads til leg og bibelfortælling i børnehøjde.

Hver mandag klokken 19-21, har vi klub for unge (De fleste er pt. mellem 16 og 25 år) i kirken. Her byder vi på sodavand og popcorn og en 10 minutters provokation fra præsten. Der er ingen krav om, at man er enig i den kristne tro, eller har sin daglige gang i kirken. Det er bare at dukke op.

Er du i tvivl om noget i forhold til børn og unge, så tøv ikke med at kontakte præsten (Anders) på tlf. 42 80 90 95.

Sang og musik

Gudstjenesten i Baptistkirken er fyldt med sang og musik. Vi synger både de gamle kendte salmer og nye sange på rytmiske melodier. Musikken er meget varieret – fra klaver, bas og horn til traditionel pibeorgel.

Til at lede vores lovsang, er der en lovsangsgruppe. Gruppen er ikke noget man kan melde sig i og de øver ikke på bestemte tidspunkter, men kommer du til gudstjeneste og føler du er kaldet til at være med, vil det være naturligt at deltage i gruppens arbejde. Hvis du har lyst, kan du efter gudstjenesten kontakte en af gruppens medlemmer og her vil de give dig nærmere information.

Seniorer

Baptistkirken laver en del gange om året arrangementer som specielt retter sig mod lokalområdets seniorer.

Kvindekredsen – hvor mænd også er meget velkomne – afholder arrangementer med mange spændende emner på programmet. Der er foredrag om aktuelle eller kulturelle emner, udflugter samt høst- og advendtsfest.

Kvindekredsen er derudover aktive i indsamlingsprojekter rettet mod nødhjælp, både til Afrika og Østeuropa.

For yderligere oplysninger, kontakt Inga Gaarden, tlf.: 9824 7133 – Mail: ingag@mail.dk